ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ


ARTICLE SUBMISSION

Art7 welcomes submissions of articles, press releases and also promotional staff -strictly related to arts, artistic culture, philosophy and history- from artists, art galleries, art festivals and other sources. Publication is free of charge and is not guaranteed! Usually we publish your articles in about 10 days.

All your submissions are translated into modern Greek. Every submission:
– Has to be new (not texts copied from other magazines) and you must be the holder of all content’s copywrite.

– Your text can be written in English, French or Italian language. Please send an unformatted text into your email’s body instead of attached text files!

– Provide minimum of one photo (jpg, jpeg) and maximum of 10 photos. Please take in mind that the photos are not being retouched by ART7.

– Article’s title

– For events: dates, duration, venue and ticket cost.

SUBMIT NOW

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το περιοδικό Art7 δέχεται κείμενα, υλικό και ολοκληρωμένα δελτία τύπου που αφορούν αποκλειστικά τις τέχνες, τον πολιτισμό, την φιλοσοφία και την ιστορία από καλλιτέχνες, γκαλερί τέχνης, φεστιβάλ τέχνης και άλλες σχετικές διοργανώσεις. Οι δημοσιεύσεις είναι δωρεάν αλλά μη εγγυημένες. Συνήθως, το υλικό σας δημοσιεύετε σε 10 ημέρες περίπου από την ημερομηνία παραλαβής του (ίσως και νωρίτερα).

Το υλικό σας θα πρέπει να είναι στη ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω:
– Το κείμενο θα πρέπει να είναι μοναδικό και να μην υπάρχει δημοσιευμένο online σε άλλα websites. Θα πρέπει να το αποστέλλετε αφορμάριστο μέσα στο σώμα του email σας και όχι ως συνημμένο αρχείο.

– Θα πρέπει να είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων όλου του υλικού που μας αποστέλλετε.

– Θα πρέπει ν’ αποστέλλετε από μία έως 10 το πολύ φωτογραφίες (jpg, jpeg) οι οποίες θα δημοσιεύονται χωρίς επεξεργασία από την ομάδα του ART7.

– Τίτλο άρθρου ή του Δελτίου τύπου.

– Για καταχωρήσεις εκδηλώσεων: ημερομηνίες, χώρος-οι διεξαγωγής, διάρκεια και τιμή εισόδου εάν υπάρχει.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ